Plakalı Isı Eşanjörü Nedir?

Plakalı ısı eşanjörler sıcaklıkları farklı iki akışkanın birbirinden plakalar yardımı ile ayrıldığı ve bu plakaların iki akışkan arasında ısı transferi yapmasını sağlayan tesisat ekipmanıdır.

Plakalı ısı eşanjörlerin diğer eşanjörlere göre en büyük avantajı ısı transfer verimliliğidir. İki akışkanı ayıran plakaların diğer malzeme alternatiflerine göre ince olması, ısı transfer hızını artırır ve dolayısıyla transfer sırasında oluşacak ısı kayıplarını azaltır.

Plakalı ısı eşanjörler verimli olmasının yanı sıra kullanıldığı sistemleri zamanla birikebilecek tortu ve pislik oluşumunu engeller. Ayrıca tesisatta oluşabilecek aşırı basınca karşı da sistemi korur. Kullanıldıkları sistemin ömrünü artıran bu özellikleriyle plakalı eşanjörler, tesisatlarda ısıtma elemanı, soğutma elemanı, devre ayırıcı veya basınç kırıcı gibi birçok amaçla kullanılabilir.

Plakalı Isı Eşanjörünün İşleyişi

Plakalı eşanjörler temel olarak iki adet giriş portu, kanallı ısı transfer plakaları ve iki adet çıkış portundan oluşur. Bu giriş ve çıkış portlarından ikisi ısıtıcı akışkanın, diğer ikisi de ısınacak akışkanın giriş ve çıkışlarıdır. Özel üretim ile birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan eşanjörler yapmak da mümkündür.

Plakalı Eşanjör içindeki plakaların fonksiyonu, akışkanları birbirine karıştırmadan ısıtıcı akışkandan ısınacak akışkana ısı transferi sağlamaktır. Bu plakaların kanallı yapısı akışkanın yüksek türbülanslı şekilde hareket etmesini sağlar. Bu türbülans akışkanın daha homojen bir ısı dağılımına sebep olur ve bu da daha verimli bir ısı iletimi sağlar.

MIT Plakalı Isı Eşanjörünü Oluşturan Parçalar

MIT plakalı ısı eşanjörleri genel olarak;

 • Üzerinde giriş-çıkış bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde,
 • Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri,
 • Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka,
 • Akışkanların geçişine izin veren ve ısı transferi sağlayan akış plakaları,
 • Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plaka,
 • Miller üzerinde hareket edebilen arka gövde,
 • Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan saplama ve pullardan oluşur.

Ön gövde üzerinde yer alan MIT plakalı eşanjör etiketi üzerinde;

 • Eşanjörünüzün model bilgisi,
 • Eşanjörünüzün üretim numarası,
 • Eşanjörünüzün kapasite bilgisi,
 • Eşanjörünüzün maksimum ve minimum çalışma sıcaklığı,
 • Eşanjörünüzün test ve çalışma basıncı,
 • Eşanjörünüzün minimum sıkma ölçüsü,
 • Ekin Endüstriyel iletişim bilgileri mevcuttur.